อาสาสมัคร

ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

 • อาชีพ

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ความเชี่ยวชาญ การบริการการท่องเที่ยว

  - แหล่งท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ (อุทยาน, เขตรักษาพันธุ์, โบราณสถาน, พิพิธภัณฑ์, เป็นต้น)

  - แหล่งท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


  ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

  -

  ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงความปลอดภัย

  - อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ปภ, อพปร., กู้ชีพกู้ภัย, ศรชล, ตำรวจท่องเที่ยว, ศูนย์นเรนธร, เป็นต้น)

  - สุขภาพ (อสม., สปา, เป็นต้น)

  ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม

  - อื่นๆ , ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  ความเชี่ยวชาญ ทั่วไป

  -

 • เคยมีประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร

  -

 • ประวัติการทำงานด้านอาสาสมัคร

  -

 • ประกาศนียบัตร หรือ การฝึกอบรมต่างๆ

  -

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา