OPD case “เจอ-แจก-จบ” วันแรกไม่มีปัญหา สธ.เร่งสร้างความเข้าใจรูปแบบ – ขั้นตอน สร้างความมั่นใจผู้ติดเชื้อโควิด ปูทางสู่โรคประจำถิ่น

06/03/2565   |   by โดย ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

OPD case “เจอ-แจก-จบ” วันแรกไม่มีปัญหา สธ.เร่งสร้างความเข้าใจรูปแบบ – ขั้นตอน สร้างความมั่นใจผู้ติดเชื้อโควิด ปูทางสู่โรคประจำถิ่น

?? OPD case “เจอ-แจก-จบ” วันแรกไม่มีปัญหา สธ.เร่งสร้างความเข้าใจรูปแบบ – ขั้นตอน สร้างความมั่นใจผู้ติดเชื้อโควิด ปูทางสู่โรคประจำถิ่น‼
.
กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างการรับรู้ การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 “เจอ-แจก-จบ” แบบ OPD case มาตรการเสริมเพิ่มเติม ควบคู่กับระบบ HI/CI ทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อ(สีเขียว) ที่ไม่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง และสมัครใจรักษาที่บ้าน
.
? ติดตาม ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก (“เจอ แจก จบ”)
? ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจ ATK ด้วยตนเองที่บ้าน
? เดินทางมาตรวจที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
? หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงและโรคประจำตัว หากไม่มีความเสี่ยงจะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและกลับไปแยกกักตัวที่บ้าน (ตามความสมัครใจ)
? ผู้ป่วยติดเชื้อจะได้รับยาตามระดับอาการ 3 กลุ่ม
? กลุ่มยาตามอาการ เช่น ลดไข้ แก้ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ เป็นต้น
? ยาฟ้าทะลายโจร
? ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์
? มีการติดตามอาการหลังครบ 48 ชั่วโมง เพื่อประเมินการรักษา ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยและระดับอาการ
.
ทั้งนี้ หลังให้บริการวันแรก (1 มี.ค. 65) ที่ผ่านมา ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

#realnewsthailand #ข่าวจริงประเทศไทย #โควิด #ATK #OPDcase #ผู้ป่วยนอก #กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา https://www.facebook.com/photo/?fbid=306217838274499&set=a.286359973593619

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา