ประกาศ

ประกาศขอรับสมัคร #จิตอาสาช่วยศูนย์วัคซีนสะพานหิน

ประกาศขอรับสมัคร #จิตอาสาช่วยศูนย์วัคซีนสะพานหิน ค่ะ

เนื่องจาก23-24/12/64 มีผู้สูงอายุลงทะเบียนไปรับวัคซีนจำนวนมาก แต่กำลังเจ้าหน้าที่จัดส่งคิว และช่วยกรอกเอกสารให้ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ จึงขอประกาศรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติมโดยมีช่วงเวลาทำงาน 09:00–15:00 

ท่านใดสนใจร่วมแรงร่วมใจ สามารถส่งชื่อ พร้อมเบอร์ติดต่อได้เลยค่ะ  ผ่าน inbox FB: https://www.facebook.com/ThaiTourismVolunteers/?ref=pages_you_manage

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


  • เอกสาร

    -

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา