การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

10/02/2565   |   by โดย ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

เชิญทุกท่านที่ทำงานด้านนี้(ท่องเที่ยวสีเขียว /ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ) ร่วมรับฟังและให้ความเห็นประกอบได้นะครับ เพื่อทำให้เกิดแนวทางการประเมินที่ไม่ยากเกินไปและทำให้เกิดการชดเชยคาร์บอนให้เป็น Carbon Neutrality รวมทั้งอนาคตที่จะมีกิจกรรมกำจัดคาร์บอนสู่ Net Zero ต่อไป

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนนะครับ
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH...

 

แหล่งที่มา https://www.facebook.com/photo/?fbid=5228308873869355&set=a.132479216785705

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา