คำแนะนำและการปฏิบัติตนให้พร้อมรับมือ หมอกควัน

15/03/2565   |   by โดย ผู้ดูแลระบบ

บทความ

คำแนะนำและการปฏิบัติตนให้พร้อมรับมือ หมอกควัน

#PR #ไฟป่า #เชียงราย ?ไฟป่าและหมอกควันเป็นภัยที่เกิดขึ้นสูงในช่วงฤดูร้อนนี้ ?คำแนะนำและการปฏิบัติตนให้พร้อมรับมือ ดังนี้ หมอกควัน? - หลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งแจ้ง - หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมการแจ้ง - สวมหน้ากากอนามัย - ปิดประตูให้มิดชิด - ขับรถด่วยความระมัดระวัง _________________________________ ไฟป่า?? - กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง - หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟ - ทำแนวคันดินหรือขุดร่องดิน ที่มา: ปภ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่มา:https://www.facebook.com/photo/?fbid=506325797522001&set=a.237641011057149

Thai TVO
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา